Styrelsen för 2023

Vi på C/O City är glada att välkomna vår nya styrelse, som består av både gamla och nya styrelsemedlemmar. Vi vill också tacka våra avgående styrelsemedlemmar, Peter Wrenfelt (U&We), Åsa Ode Sang (SLU) och Ann-Marie Fransson (LNU) för deras arbete och engagemang i föreningen. Så här ser styrelsen ut för 2023:

Christina Wikberger, U&We (ordförande)

Åsa Keane, Ekologigruppen (vice ordförande)

Johan Östberg, NDSI (kassör)

Peter Wiborn, Stockholm stad

Ulrika Stenkula, Gaia Arkitektur

Hanna Ahlström Isacson, Urbio

Jan Wijkmark, White arkitekter

Rebecca Deutsch, WSP

Ellinor Scharin, Ekologigruppen

Christine Haaland, SLU

Emma Hell Lövgren, Stockholm stad (suppleant)

Gustav Nässlander, Trädkontoret (suppleant)

Helen Johansson, SGRI (suppleant)

Harald Klien, Movium (suppleant)

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med vår nya styrelse och dra nytta av deras kloka råd och visioner för att fortsätta utveckla vår verksamhet!