Forskare vid Stockholm Resilience Centre: Stadsnaturen är viktigare än någonsin i tider med social distansering

Bild: Felicia Sjösten Harlin

Stadsnaturen har visat sig vara viktigare än någonsin i dessa tider med social distansering, enligt en ny rapport från Stockholm Resilience Centre.

Coronaviruspandemin 2020 har fått länder över hela världen att införa sociala distansering för att begränsa spridningen av COVID-19. Det har förmodligen bidragit till en långsammare spridning av viruset, men det riskerar att öka ensamhet, ångest och depression, särskilt bland människor som lever i täta stadsområden med begränsad tillgång till offentliga rum. 

I en studie publicerad i Landscape and Urban Planning diskuterar forskare vid Stockholm Resilience Centre vikten av gröna rekreationsområden dessa utmanade tider. De hävdar att tillgång till natur bör vara en grundläggande strategi för städer när man hanterar denna kris, eftersom kontakten med naturen erbjuder ett sätt att hantera och motverka stressfaktorer i vardagen, samtidigt som den möjliggör social distans. 

Ta del av rapporten här