Sollentuna utsedd till den bivänligaste kommunen 2021

Sollentuna kommun, medlem i C/O City, är utsedd med en delad förstaplats till den bivänligaste kommunen i Sverige 2021. Det är Naturskyddsföreningen som årligen genomför undersökningen ”Sveriges bivänligaste kommun 2021” för att visa hur långt kommunerna kommit i arbete med att gynna bin och andra pollinatörer.

De segrande kommunerna Sollentuna och Helsingborg fick totalt 47 poäng av 57 möjliga. Följt av Jönköping, Borlänge och Leksand som alla hamnade på hedrande topp-fem. Helsingborg, som även vann 2020, fick faktiskt färre poäng jämfört med förra året. Genomsnittspoängen för alla deltagande kommuner har dock ökat (från 15 till 18 poäng).

Kommunerna i topp har bland annat ställt om gräsmattor till blommande ängar och skapat blommande vägkanter och större sammanhängande grönytor. Enkla men värdefulla sätt att bidra till den biologiska mångfalden och vilda bins överlevnad.

Läs mer här!