Små gröna stadsprojekt kan kraftigt öka antalet insektsarter i städer

Bilden visar Melbourne, Australien. Forto: John Simmons 

En ny australiensisk studie visar att ökningen av mångfalden av inhemska växter i urbana grönområden kan leda till en sju gånger fler insektsarter efter tre år. Studien ger empiriskt bevis för att även små naturbaserade åtgärder i städer kan ha betydande positiva effekter på den lokala biodiversiteten och öka antalet insekter. 

Studien genomfördes på 195 kvadratmeter i Melbourne Australien,  i ett tättbebyggt område, omgivet av gator och relativt höga byggnader, samt med begränsad tillgång till omgivande grönområden. Forskarna registrerade antalet insekter som fanns som grundnivå året innan studien började. Därefter infördes 12 inhemska växtarter på platsen, och under de följande tre åren genomfördes undersökningar för att studera insekternas närvaro och mångfald. De identifierade totalt 94 insektsarter, varav 91 inhemska för delstaten Victoria i Australien. Forskarna uppskattade att det under det sista året av studien fanns cirka 7,3 gånger fler insektsarter än ursprungligen fanns, även om endast nio växtarter överlevde.

Undersökningen visade även på betydande ökningar av antalet predator- och parasitoid insekter, som spelar en viktig roll i att kontrollera populationerna av skadeinsekter. Dessa två nyckelgrupper ger en stark indikation på att det ekologiska nätverket fungerar effektivt med rätt interaktioner på platsen.

Läs mer här!

Läs forskningsartikeln här!