SGIA håller event om goda exempel på blågröna lösningar i städer

Foto: SGIA

SGIA (Scandinavian Green Infrastructure Association) håller den 21 april ett event vid namn Blue Green Event som en del av sitt 20-årsjubileum. Eventet syftar till att lyfta olika goda exempel på blågröna lösningar i europeiska städer samt att identifiera behov, lärdomar och funktioner för att möta utmaningarna med klimatförändringar och förtätning. Eventet består av ett antal kortare föredrag på 10-15 min vardera, för att kunna lyfta ett större antal projekt. Eventet kommer att ske digitalt och är kostnadsfritt.

SGIA är en ideell förening som bl a innehar bolaget SGRI, som är medlemmar i C/O City sedan årsskiftet 2020/2021. Bland paneldeltagarna finns representanter från bl a SGRI, VA SYD, Butong och Edge.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.