Seminarium: Varför behöver vi gröna städer? (23/9)

Green Cities arrangerar tillsammans med Tidskriften Landskap en lärorik och spännande dag med fokus på stadsgrönska, biologisk mångfald och klimat.

Föreläsare: Christine Haaland och Johanna Deak Sjöman

Plats: Tejarps förlag och online

Datum: 23 september

Tid: 10-14.30

Seminariet börjar klockan 10 med kaffe och därefter föredrag av Johanna Deak Sjöman kl.1030-11.30 med efterföljande diskussion och frågestund. Gemensam lunch kl 12 och därefter föredrag av Christine Haaland kl 13-14. Dagen avslutas med diskussioner och frågestund.

Läs mer och anmäl dig via GreenCities hemsida!