Se webinarium om QGYF efterhand!

Hur utvecklar vi värden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster på både enskilda fastigheter och i stadsdelar? Nu finns möjligheten att efterhand se webbinarium om QGYF – ett GIS-baserat verktyg för ekosystemtjänster.

Den 3e maj genomförde CO city ett webinarium tillsammans med Ekologigruppen, WSP och White. På webinariet deltog även Västfastigheter och Boverket.

QGYF är ett GIS-baserat verktyg för grönytefaktor (GYF) som kan användas för att identifiera, visualisera och kvantifiera ekosystemtjänster. På detta webbinarium får du lära dig mer om hur du kan använda verktyget för att stödja arbetet med ekosystemtjänster i olika typer av projekt, samt ta del av resultatet från en erfarenhetsåterföring av verktyget som genomförts under 2021-2022. 

Program:

  • Introduktion av Boverket och C/O City, om vikten att planera med ekosystemtjänster. Christina Wikberget CO City och Ulrika Åkerlund Boverket.
  • Introduktion till QGYF samt GYF för Stadsdelar, såhär funkar det! Emmelie Nilsson WSP
  • Lärdomar från erfarenhetsåterföringen, samt presentation av rekommenderad arbetsprocess för QGYF. Helene Littke Ekologigruppen
  • Västfastigheter från Västra Götalandsregionen berättar om sitt pilotprojekt, hur de arbetat med QGYF kopplat till sin hållbarhetsuppföljning, för att stödja den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster på sjukhusfastigheter. Josephine Halldén Isaksson, Västfastigheter
  • Frågor och diskussion.

Webbinariet arrangeras av C/O City, Ekologigruppen, WSP, White arkitekter i samarbete med Boverket och Västra Götalandsregionen med stöd av finansiering från forskningsstiftelsen ARQ.