Se fördelarna och undvik problemen med gröna tak

Fördelarna är många med gröna växter på tak; de gör klimatnytta, främjar biologisk mångfald och är vackert. Men problemet är att de ofta glöms bort när de väl kommit på plats. Ställ rätt krav, gör bra grundarbete och kasta inte pengarna i sjön.

Grönytefaktorn är ofta den största anledning till att fastighetsägare väljer att anlägga gröna tak. För att få bygglov vid nybyggnation kräver många kommuner att man ska återställa de gröna ytor som grävts bort för att uppföra en ny byggnad. Att kompensera med gröna växter på taket är en lösning.

– Wihlborgs har en hållbarhetsplan att arbeta med biologisk mångfald och klimatanpassning och där är gröna tak tacksamma, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs fastigheter. De fångar upp och buffrar regnvatten och minskar därmed belastningen på dagvattensystemet. Sommartid kan det även kyla ner byggnaden, om det är tillräckligt stort. Dessutom är det estetiskt och stärker den biologiska mångfalden eftersom sedumväxterna blommar periodvis. Hyresgäster tycker att det är betydligt trevligare att titta ut på ett sedumtak än ett svart tjärpappstak.

Helen Johansson, vd på SGRI, ser dock att det ibland uppstår problem med de anlagda gröna ytorna. SGRI står för Scandinavian Green Roof Institute och är ett oberoende kompetenscenter för blågrön infrastruktur. De ger råd och utbildning om gröna anläggningar.

– Grönytefaktorn gör att projektörer kämpar för att nå upp till sina poäng. Ett grönt tak är ett enkelt sätt att få ihop dem, sedan är det ingen som kräver att det ska hålla eller leva över tid, det är ett stort problem, säger hon och fortsätter:

– Det är vanligt att man anlägger mycket tunna sedumtak. Är det längre torrperioder och dessutom varmt kan de torka bort. Tillsyn är viktigt, man måste titta till dem, gödsla och vattna, särskilt de två första åren när växterna ska etableras och rota sig.

– Indikationer på att ett grönt tak inte mår bra är om det är brunt, torrt eller har bortbrända växter. En läcka genom taket är också tecken på att det är något fel. Tätskiktet måste vara korrekt anlagt och verkligen tätt. Det måste också finnas dränering som gör att vattnet kan rinna bort och inte blir stående; det kan växterna också dö av.

Tips för att få ett grönt tak att fungera:

  • Se till att det finns lastkapacitet för anläggningen. Ett grönt tak består ofta av fyra lager; tätskikt, dränering, substrat (jord) och växter. Eventuellt kan man även behöva en rotspärr.
  • Ha marginal för lastkapaciteten om man behöver lägga på mer substrat.
  • Det måste finnas utkastare för bevattning, främst under de två första åren.
  • Se över tillgänglighet till och på taket, det blir dyrt att hyra in en byggnadsställning för årlig kontroll och tillsyn.
  • Beakta väderstreck och lutning på taket.
  • Beakta växtzoner, det kan variera beroende på hur högt över marken taket ligger. Anpassa växter efter växtzon.

Läs mer om gröna tak i Grönatakhandboken!