Save the date: Nordisk konferens om stadsgrönska (1-2/12)

Den 1-2 december anordnar Boverket, Naturvårdsverket, Finska miljöministeriet, C/O City, Tankesmedjan Movium med flera en nordisk konferens om stadsgrönska och ekosystemtjänster. Det blir föreläsningar och workshops om grönskans mångfunktionalitet och betydelse för hälsa, klimatanpassning och biologisk mångfald samt exempel på gröna strategier och lösningar från de nordiska länderna.

Datum och tid: 1–2 december
Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan och ska integreras i den byggda miljön.
Plats: Nacka, Stockholm
Anmälan och information: Möjlighet att anmäla sig kommer inom kort på Boverkets webbplats!