Save the date: C/O Citys årsstämma 24 mars

24 mars 2020, kl 15.30, U&We, Stora Nygatan 45, Stockholm 

Föreningens årsstämma 2020 kommer att hållas under eftermiddagen den 24 mars hos U&We i Stockholm. Efter årsstämman bjuder vi in till seminarium och mingel.

Mer information kommer inom kort, men lägg gärna till en notering i kalendern redan nu!

Preliminärt program den 24 mars:
15.30 Föreningens årsstämma (för medlemmar)
16.30 Seminarium (öppet för alla)