Save the date: C/O City bjuder in till föredrag om ekosystemtjänster

Den 26 april kl. 16:00-17:00 bjuder C/O City in allmänheten till seminarium om urbana ekosystemtjänster. Seminariet kommer att ske under andra halvan av föreningens årsstämma och är uppdelat i tre mindre föredrag. Det är kostnadsfritt och öppen för alla som är intresserade.

Programupplägg:

Ett gott exempel – Hur Linköpings kommun arbetar med ekosystemtjänster

Linköpings kommun har nyligen antagit riktlinjer för ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. I riktlinjerna beskrivs hur kommunen ska ta hänsyn till ekosystemtjänster genom kedjan i samhällsbyggandet, från översiktsplanering via detaljplaner, genomförande och ner till förvaltande av mark. Man har också gjort en kartläggning av ekosystemtjänster i staden och en värmekartering.

Ekocidlagstiftning och städernas roll – End Ecocide om skydd av ekosystem

Med Ekocid menas masskada av ekosystem som är utbredd, svår eller systematisk. Som respons bildades nätverket End Ecocide, som sprider idén om en ekocidlagstiftning. Jonas Roupé (End Ecocide) kommer att berätta om städernas roll i detta sammanhang, om resursförbrukning och ekocidlagstiftning.

Bryggan mellan forskning och praktik – C/O Citys vetenskapliga råd

C/O City bildade under årsskiftet 2020/2021 ett Vetenskapligt råd, som syftar till att stärka bandet mellan praktik och forskning och att säkerställa ett vetenskapligt inflytande i praktiken. C/O Citys styrelseledamot Helene Littke (Ekologigruppen) presenterar arbetet med föreningens vetenskapliga råd och berättar kort om rådets uppgift, medlemmarna och tankar för vår fortsatta verksamhet att skapa starkare band mellan forskning och praktik.

Datum och tid: 26 april kl. 16:00-17:00

Plats: Digitalt via Teams, möteslänk skickas i samband med anmälan

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Sker via mail till medlem@cocity.se