Säkra din plats på konferensen Towards Greener, Healthier and Resilient Cities!

Hur kan nordiska städer förbereda sig för att möta nya mål och för omställningen mot grönare, mer hälsosamma och resilienta städer och samhällen? Säkra din plats på konferensen Towards Greener, Healthier and Resilient Cities innan sista anmälningsdag – dessutom till rabatt om du är medlem i C/O City!

Nordiska städer och samhällen har en lång tradition i att planera och utforma den byggda miljön med parker, grönska och natur. Men i takt med samhällsutvecklingen ställs delvis nya krav på grönstrukturen. Samtidigt har betydelsen av urbana ekosystem och de värden de skapar ökat och är nu en del av internationella strategier för hållbar stadsutveckling. Nyligen har både FN och EU föreslagit mål för att bevara och utveckla urbana grönområden.

Fokus i den här konferensen ligger på att dela kunskap och erfarenheter, inspireras av varandra, diskutera vad som blir nästa steg, bygga nätverk av professionella inom offentlig och privat sektor samt mellan de nordiska länderna.

Ur programmet

  • Inspirationsföreläsningar om grönskans mångfunktionalitet och betydelse för hälsa, klimatanpassning och biologisk mångfald.
  • 3-30-300 regeln, vad betyder den och var kommer den ifrån?
  • Nordiska exempel på gröna strategier och lösningar.
  • Ekosystemtjänster i staden och dess omland som ett sätt att arbeta mot och nå de globala hållbarhetsmålen.
  • Ekosystemräkenskaper
  • Workshops om verktyg och vägledningar för grönplanering, naturbaserade lösningar samt indikatorer för uppföljning.

Datum: 1 december – 2 december

Plats: Hotell Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25, Stockholm

Arrangör: Boverket, Finska Miljöministeriet, Finska Miljöcentralen, föreningen C/O City, Folkhälsomyndigheten, Finska kommunnätverket, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet och Tankesmedjan Movium.

Anmälan: Sker via denna länk! Sista anmälningsdag är 25 november.

Observera att C/O Citys medlemmar får rabatterat pris (50%). Ange ”C/O City” i meddelanderutan ’Additional requests/information’ längst ner på registreringssidan för att registrera rabatten. För att ta del av rabatten behöver faktura användas som betalningssätt.