Regeringen inför nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. Ambitionen med stödet är att utveckla och öka natur- och grönområden i städer och tätorter, för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Förordningen innebär att kommuner, andra fastighetsägare och tomträttshavare kan söka stöd för att utveckla stadsgrönska och ekosystemtjänster men också för att göra insatser som ökar trygghet i områden med socioekonomiska utmaningar.

– Våra städer och tätorter är viktiga i den omställning som behövs för att lösa många av klimat- och miljöutmaningarna. Genom det här stödet kan aktörer bidra till att fler platser i samhället utvecklas i en grön och hälsofrämjande riktning, med ökad trygghet och till väl gestaltade miljöer, säger bostadsminister Per Bolund.

Läs mer här.