Rapport från FN uppmanar till ökade investeringar för naturbaserad lösningar

Bilden visar Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett bostadsområde som fokuserat på att inkorporera naturbaserade lösningar. Foto: H. Ellgaard/Wikimedia Commons

Rapporten, The State of Finance of Nature, från 2021 av UNEP, WEF, ELD & Vivid Economics följer globala trender i offentliga och privata investeringar i naturbaserade lösningar och syftar till att förbättra datakvaliteten och identifiera möjligheter för regeringar, företag och finansiärer. Rapporten visar att investeringar i natur kan vara avgörande för att hantera samhällsutmaningar. Forskarna i rapporten pekar på att investeringar i natur kan stödja hälsa, förbättra livskvaliteten och skapa arbetstillfällen. Enligt rapporten kommer det totala investeringsbehovet för natur uppgå till 8,1 biljoner dollar fram till 2050, vilket är nästan fyra gånger av dagens investeringar. Det behöver utvecklas kontroll och ramverk för flödet av naturkapital.

Vid, 2021, investerades endast 133 miljarder dollar årligen i naturbaserade lösningar, varav 86% är offentliga medel och endast 14% privata investeringar. För att uppnå klimatmål och minska biologisk mångfald förlusten behöver investeringar i naturbaserade lösningar tredubblas senast 2030.

De fallstudier som presenteras i rapporten illustrerar affärsnyttan och potentialen för att tackla klimatförändringar och miljödegradering genom naturbaserade lösningar. Exemplen sträcker sig från Skottlands regerings åtagande att spendera 250 miljoner pund på restaurering av torvmark under de kommande tio åren, till Green Climate Fund i Laos, som stödde restaureringen av en urban våtmark som var grundläggande för ekosystemtjänster såsom reglering av vattenflöden och minskning av översvämningsrisker.

Så här sa FN: s vice verkställande sekreterare för klimatförändringar Ovais Sarmad om naturbaserade lösningar: ”We face a double crisis of climate change and nature. The two are inextricably linked. The mutual, intertwined destruction grows worse by the day. If nature and climate change are linked, it only stands to reason that nature-based solutions lie at the heart of addressing both”

Läs rapporten här!