Presentationer från C/O Citys seminarium 27 mars

I samband med C/O Citys årsstämma hölls ett välbesökt seminarium med tre spännande presentationer. För den som missade seminariet finns det här möjlighet att ta del av informationen som presenterades.

Doris Grellman, Boverket: Vägledning för ekosystemtjänster i den byggda miljön

I juni 2018 blev Boverkets Vägledning för ekosystemtjänster i den byggda miljön klar. Vägledningen omfattar hur ekosystemtjänster kan hanteras vid översiktsplanering, detaljplanering och vid prövning av looch förhandsbesked. Tanken är att ge en överblicöver hur frågorna kan hanteras i PBL-systemet, men också att ge konkret stöd till olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Läs mer här.

Åsa Wisén, Naturvårdsverket: Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Från hösten 2018 ska grön infrastruktur vara en naturlig del av planering och prioritering av insatser i olika samhällsprocesser. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för de planer som ska arbetas fram av landets länsstyrelser, till stöd för all planering. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Therese Aziz, The New Division & Ulrika Stenkula, White: Lansering av nya ikoner för ekosystemtjänster

Från hösten-vintern 2018-2019 har Boverket i samverkan med Naturvårdsverket, The New DivisioocC/O City tagit fram ett presentationsmaterial för ekosystemtjänster i form av ikoner och narrativ, som en vidareutveckling av de ikoner som tagits fram av C/O City i ett tidigare skede samt med inspiration av New Divisions välkända ikoner för Agenda 2030. Tanken är att materialet ska kunna användas både för inspiratiooch kommunikatioom värdet av ekosystemtjänster samt för t.ex. workshops kring ekosystemtjänster i tidiga planeringsskeden. Ikoner och illustrationer kan laddas ned kostnadsfritt på: www.boverket.se/ekosystemtjanster

Missa inte våra kommande evenemangPrenumerera på C/O Citys nyhetsbrev