Nytt forskningsprojekt sammanflätar den smarta staden med den gröna

Nytt forskningsprojekt ska undersöka hur den smarta staden kan sammanflätas med den gröna. Projektet heter Smarter Greener Cities och kommer att genomföras mellan 2020-2023. Det syftar till att utveckla och testa nya verktyg och processer för att uttryckligen konvergera sociala, ekologiska och tekniska system (SETS) för att förbättra livet i städer.

Idag finns mycket diskussion kring smarta städer i Norden och hur de skulle kunna mäta och värdera befintliga klimatlösningar. Projekt Smarter Greener Cities syftar till att hjälpa oss att förstå hur smarta städer kan utvecklas genom att integrera digitala och naturbaserade lösningar i en social-ekologisk-teknisk (SETS) approach. På så vis kan både utmaningar och lösningar definieras för att skapa mer resilienta och rättvisa städer.

McPhearson et al. 2016; Depietri and McPhearson, 2017

Projektet kommer att genomföras empiriskt i tre case-städer vilka är Helsinki, Stockholm och Köpenhamn. I Helsinki kommer man att undersöka hur digitala och naturbaserade lösningar hanterar mänskligt välmående. I Stockholm undersöks hur teknik kan fånga naturens ”röster”. I Köpenhamn kommer undersöks hur tekniken och de naturbaserade lösningarna kan skapa trygghet och rättvisa i staden.

Projektet bedrivs i samverkan mellan Stockholms universitet, Senscity, University of Copenhagen, Finnish Environment Institute, Helsinki Institute of Sustainability Science, Helsingfors Universitet och The new school of urban systems lab. C/O City har dialog om ett eventuellt samarbete med Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet.

Läs mer om projekt Smarter Greener Cities här.