Ny webbplats lanserad för 3+30+300 regeln

Foto: UNECE 2023

För att tillmötesgå det ökande intresset för 3+30+300-regeln, som främjar gröna och hälsosamma städer, har en ny webbplats lanserats. Regeln, introducerad av stadsnaturforskaren Cecil Konijnendijk i början av 2021, erbjuder en evidensbaserad vägledning för stadsplanering och urbant designarbete med fokus på hälso- och klimatanpassningsfördelarna med träd och grönområden.

Den strävar efter att alla ska kunna njuta av synen på tre stora träd från sina hem, arbetsplatser och studieplatser samt att säkerställa en miniminivå på 30% trädtäckning i grannskapet. I enlighet med Världshälsoorganisationens rekommendationer, förordar regeln att ingen bör bo mer än 300 meter från ett offentligt grönområde på minst 0,5 hektar. Sedan den lanserades har regeln antagits av internationella organisationer, städer, ideella organisationer, företag och medborgargrupper runt om i världen. Olika metoder har utvecklats för att mäta regelns tre komponenter.

Den nya webbplatsen, 330300rule.com, är tänkt att bli navet för all relevant information om regeln. Här hittar man information, svar på vanliga frågor, videor, podcasts och forskningsartiklar om regeln.

Kolla in webbplatsen här!