Ny studie visar hur många liv som kan räddas genom fler grönområden i städer

Städer i Europa skulle kunna förhindra upp till 43 000 dödsfall årligen, bara med hjälp av fler grönområden. Det visar en ny studie från ISGlobal, Barcelona institute of global health.

Grönområden är förknippade med ett antal hälsofördelar, inklusive lägre för tidig dödlighet, längre förväntad livslängd, färre psykiska problem, mindre hjärt- och kärlsjukdomar, bättre kognitiv funktion hos barn och äldre samt friskare spädbarn. Det hjälper också till att mildra luftföroreningar, värme och bullernivåer, bidrar till CO2-bindning och ger möjligheter till fysisk träning och social interaktion.

Baserat på en genomgång av de vetenskapliga bevisen rekommenderar WHO universell tillgång till grönområden och anger att det ska finnas ett grönområde på minst 0,5 hektar på ett linjärt avstånd på högst 300 meter från varje hem. På basis av dessa riktlinjer och data från tidigare studier uppskattade studien dödligheten hänförlig till brist på grönområden i 978 städer och 49 storstadsområden.

I studien har mängden grönytor analyserats med hjälp av Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) som huvudproxy. NDVI tar hänsyn till alla typer av vegetation, från gatuträd till privata trädgårdar, och beräknas med hjälp av satellitbilder. De övergripande NDVI-resultaten visade att 62 % av befolkningen bor i områden med mindre grönområden än vad som rekommenderas. Denna brist på grönområden är förknippad med 42 968 dödsfall – 2,3 % av alla dödsfall av naturliga orsaker – som skulle kunna förhindras genom att följa WHO:s rekommendationer.

”Denna studie ger en översikt som visar att det finns mycket arbete att göra när det gäller att göra städer grönare och att minskningen av dödligheten skulle kunna bli ännu större om vi skulle sätta upp mer ambitiösa mål än WHO:s rekommendationer,” påpekade Mark Nieuwenhuijsen, chef för Urban Planning, Environment and Health Initiative vid ISGlobal och författare till studien.

Studien är den andra i en serie tillägnad mätning av urban exponering i europeiska städer. En rankning av städer efter dödlighet hänförlig till luftföroreningar publicerades i januari 2021. Data och listor för båda rankningarna finns tillgängliga på ISGlobalRankings hemsida.

 

Ta del av studien här!