Ny studie visar att natur är viktigare än service vid val av bostad

Bild: WSP

Grönområden hamnar i topp när det gäller frågan om vad som är viktigast att ha nära hemmet – till och med högre än service som butiker och vård. Det visar en ny studie av analys- och teknikkonsultföretaget WSP, medlem i C/O City.

– Redan tidigt i pandemin kunde vi se att medborgarna hade fått upp ögonen för vikten av grönområden. När vi nu ställer samma frågor igen har dessa trender förstärkts. Samtidigt kan vi konstatera att många storstadsbor helt saknar tillgång till grönytor nära hemmet. Politiker och beslutsfattare kan räkna med ett högre tryck från allmänheten när det gäller dessa frågor, säger Freija Carlstén, landskapsarkitekt på WSP, i en kommentar till undersökningen.

I studien konstateras också att 18 procent av stockholmare och malmöiter har över 300 meter till närmaste grönområde, medan siffran är 11 procent för göteborgarna.

– Kommunerna kommer att behöva prioritera och investera mer i dessa typer av miljöer. Men det räcker inte med att bara fokusera på uppiffade parker. Grönskan måste planeras in ur ett mer långsiktigt perspektiv och i flera olika skalor så som integrerad i gatan och mellan husen, urban natur i form av kvartersparker, samt naturområden och nationalparker med kollektivtrafikanslutning, säger Freija Carlstén.

Läs mer här!