Ny rapport visar hur gröna typologier kan integreras i bebyggda typologier

Foto: Warm in the winter och Ekologigruppen

En ny rapport från Ekologigruppen, medlem i C/O City, visar hur gröna typologier kan integreras i bebyggda typologier som byggnads- kvarters- och gatutypologier. Rapporten syftar till att ge djupare förståelse om hur ekosystemvärden kan samspela på ett nytt och integrerat sätt och hur detta kan synliggöras på ett pedagogiskt sätt.

För att bevara och forma morgondagens hållbara samhälle måste hänsyn tas till ekosystemtjänster i kommunal utveckling, gestaltning och förvaltning. Idag finns en konflikt mellan stadsutveckling och fungerande ekosystem – konkurrensen om mark i täta städer gör nämligen att viktiga sakfrågor ställs mot varandra. Därför krävs en djupare förståelse om hur dessa värden skulle kunna samspela på ett nytt och mer integrerat sätt men också hur det kan synliggöras genom illustrativt material.

Typologier är ett av de bärande koncepten inom planering och arkitektur för att beskriva, analysera och utforma bebyggda miljöer. Byggnads-, kvarters- och gatutypologier ger en bild av en tanke, ett ideal i stadsutvecklingen och är ett koncept som planerare och arkitekter är vana att arbeta med. Till dessa finns också konceptet med gröna typologier men de har hittills oftast hanterats separat. Det planeras exempelvis för stadsdelsparker, kvartersparker, fickparker, gröna oaser och innergårdar på kvartersmark parallellt snarare än som en integrerad del av samma struktur.

Det här projektet syftar till att utveckla och testa 3-6 olika typer av integrerade gröna typologier. Som referenspunkt för att identifiera gröna typologier och möjligheten att integrera dem med kvarters- och gatutypologier används Åkersberga tätort i Österåkers kommun.

Läs rapporten här!