Ny rapport från Nordregio: Nationell politik för stadsgrönska i Nordiska länder

En nyligen publicerad studie från Nordregio undersöker och jämför hur de fem nordiska ländernas planlagstiftning och relaterad miljölagstiftning är kopplad till att utveckla, bevara och skydda grönområdens egenskaper och kvaliteter i städer. Studien identifierar och beskriver också nationella mål och policy relaterat till stadsgrönska. 

Bakgrunden till rapporten är att den fysiska planeringen spelar en avgörande roll och bestämmer användningen av mark. Den rättsliga ramen behöver därför mer uppmärksamhet, särskilt när man jämför olika nordiska planeringssystem som en viktig del i att utvecklingen och bevarandet av gröna värden i stadsmiljön.

Ta del av rapporten här