Ny rapport belyser nödvändiga systemskiften för att utveckla framtidens gröna städer

Samhällsbyggnadsaktörer runt om i världen har makten och ansvaret att omvandla städer och leda vägen för att tackla den sammankopplade biologiska mångfalden och klimatkriserna. Det menar författarna i en ny rapport från UrbanByNature.

Städer är motorn i den globala ekonomin – som bidrar med 80 % av världens BNP – men deras exponentiella tillväxt under de senaste decennierna har skett på bekostnad av naturen. Den byggda miljön har vuxit med två tredjedelar under de första 12 åren av 2000-talet, vilket har lett till försämring av lokala ekosystem och förlust av livsmiljöer. Stadsområden står också för över 75 % av de globala koldioxidutsläppen, vilket påskyndar klimatförändringarna som driver på ytterligare naturförluster.

I en ny rapport från UrbanByNature ges en vision för framtidens städer och de nödvändiga systemskiftena för att utveckla städer som prioriterar blågröna lösningar i beslutsfattandet. Rapporten beskriver också hur offentliga och privata samhällsbyggnadsaktörer kan använda naturen för att både minska deras städers påverkan på biologisk mångfald, öka deras klimatmotståndskraft och säkra betydande ekonomiska fördelar.

Ta del av rapporten här!