Ny rapport belyser de svenska stadsträdens ekosystemtjänster

Foto: Johanna Deak Sjöman och Johan Östberg

Ny rapport från SLU belyser de svenska stadsträdens ekosystemtjänster genom programvaran i-Tree. Rapporten är en del av projektet i-Tree Sverige som syftar till att lyfta fram samhällsnyttan av svenska stadsträd genom tydliga värden. Projektet är ett brett samarbete mellan flertalet svenska städer, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag, men är också kopplat till ett forskningssamarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, Norskt Institut för Naturforskning och Naturresursinstitutet i Finland.

Den geografiska spridningen av medverkande organisationer bidrar till ett intressant underlag med resultat från olika klimat- och vegetationszoner. Projektet åskådliggör på så sätt en relativt representativ bild av de trädbestånd vi har i våra svenska städer idag – från Norrbotten till Skåne. Genom att använda i-Tree Eco (en programvara från amerikanska motsvarigheten av skogsstyrelsen och jordbruksdepartementet) har en rad beräkningar genomförts över svenska stadsträds ekosystemtjänster och ekonomiska samhällsnytta.

Läs mer här.