Ny nationell kartläggning av träd i städer och tätorter

Foto: Träd i stadsmiljö är en del av en grön infrastruktur som bidrar med flera ekosystemtjänster så som att sänka temperaturen lokalt, ta hand om dagvatten och främja rekreation och återhämtning. Illustration: Ulrika Åkerlund/Boverket

Träd spelar en viktig roll i den byggda miljön genom att erbjuda en mängd ekosystemtjänster och stödja stadens anpassning till klimatförändringar. Träd har förmågan att sänka temperaturen under varma dagar och hantera dagvatten. Därför är det av stor betydelse att ha en tydlig översikt över trädens förekomst och placering i våra städer och tätorter.

För att möta detta behov har Boverket samarbetat med Metria för att genomföra en nationell kartläggning av träd i städer och tätorter. Denna omfattande kartläggning är tillgänglig för användning av kommuner, länsstyrelser, företag och myndigheter. Den täcker över 200 tätorter med mer än 5000 invånare och erbjuder två användbara karttjänster. Datat kan även kostnadsfritt beställas från Boverket som GIS-skikt för att användas i analyser och planeringsprocesser.

Resultaten från kartläggningen tyder på att förekomsten av träd varierar avsevärt mellan olika tätorter, vilket i huvudsak beror på geografiska faktorer och landskapets natur. Vad som dock är mest anmärkningsvärt är att graden av trädtäckning varierar avsevärt inom samma tätort, mellan olika stadsdelar. Detta pekar på en ojämn distribution av träd inom städerna, vilket i sin tur kan påverka människors hälsa och välbefinnande.

Läs mer om kartläggningen och hitta karttjänsterna Boverkets webbplats här!