Ny metod för kartläggning av stadsnatur i Danmark

Foto: Bynatur

En ny metod och app för nationell kartläggning av stadens natur kallad Bynatur har utvecklats för att effektivisera arbetet med att förstå och bevara den biologiska mångfalden i Danmarks urbana miljöer. Sedan lanseringen våren 2023 har metoden och appen blivit implementerade i över 200 projekt, både offentliga och privata, runt om i Danmark.

Genom att använda kvantitativa och kvalitativa metoder syftar metoden till att skapa en grundlig och mångsidig bild av stadens naturliga tillstånd. Metoden används för att kartlägga stadens natur innan beslut fattas om markförvaltning eller markutveckling. Kartläggningen kan därför ingå som en baslinje för stadens natur på ett område samt som uppföljningsmätning och utvärdering av effekterna av stadsutveckling. På så sätt kan metoden användas för att mäta framsteg eller tillbakagång i stadens naturtillstånd och ligga till grund för rekommendationer som förbättrar stadens natur.

Metoden bygger på många års kunskap om stadens natur, samlad i olika sammanhang genom både forskning och praktiskt arbete. Det inkluderar bland annat Århus universitets forskning kring biodiversitet. Dessutom är metoden inspirerad av Biodiversity Metric 4.0, utvecklad för kartläggning av stadens natur i England.

Syftet med metoden är att vara både enkel och tillräckligt nyanserad och robust för att kunna övervaka förändringar i habitaternas tillstånd. Den använder habitater som en proxy för stadens bredare biodiversitet och inkluderar spännvidden av habitater från sprickor i murverk till vilda naturområden.

Genom att erbjuda ett lättillgängligt verktyg för att kartlägga stadens natur hoppas man kunna öka medvetenheten om vikten av att bevara och främja biologisk mångfald även i urbana miljöer. Metoden förväntas därmed bli en viktig resurs för beslutsfattare, planerare och forskare som arbetar med stadens utveckling och förvaltning.

Metoden och appen har utvecklats av SLA och ConTech Lab – en del av Molio tillsammans med Institut for Ecoscience – Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, STED By og Landskab, OIKO, Natur360, WSP, Futurista/Lotte Nystrup Lund och Habitats ApS.

Appen är gratis och öppen för alla. Du hittar den här!

Läs mer om lanseringen här!