Ny medlem: Urbio

C/O City har glädjen att välkomna Urbio som nya medlemmar i föreningen! Urbio är ett fristående landskapsarkitektkontor med bas i Stockholm och Göteborg.

Såhär beskriver sig Urbio på deras hemsida:
”Vi arbetar för att skapa mer livfulla och lekfulla stadslandskap. Vår utgångspunkt är en landskapsarkitektur som för naturen närmare människan.”
Läs mer om Urbio här.