Ny medlem: Melica

C/O City har glädjen att välkomna Melica som nya medlemmar i föreningen!

Såhär beskriver sig Melica på deras hemsida:

”Tretton gröna konsulter som agerar inom ett brett fält från natur och kultur, turism och landsbygdsutveckling till stadsmiljö och sociala områden. Vi utreder, ger förslag på åtgärder och kan aktivt medverka som experter i genomförandet. Våra uppdrag resulterar ofta i någon form av kommunikationsinsats. Bredden och tvärvetenskapen plus en stor portion nyfikenhet gör oss till en stark grön partner.”

Läs mer om Melica här.