Ny medlem: Klinta trädgård

C/O City har glädjen att välkomna Klinta trädgård som nya medlemmar i föreningen!

Såhär beskriver sig Klinta trädgård:

”Klinta Trädgård ligger mitt i Skåne och drivs av Peter Korn och Julia Andersson. På Klinta driver vi upp alla perenner för våra projekt, har testbäddar för tak och väggar och försöker hela tiden utveckla nya lösningar. I trädgården skapar vi olika miljöer och testar en stor mängd olika växter.

Våra uppdrag gör vi i stora delar av Sverige men även en del projekt utomlands. Uppdragen kan vara allt från finparker och rondeller till ängsmiljöer och skolgårdar. Alltid med fokus på mångfald och hållbarhet.

Takplanteringar, dagvattenhantering och andra utmanande urbana lösningar har blivit en allt större del av företaget. Vi planterar växtväggar i samarbete med Butong AB.

Vi ritar trädgårdar, ger konsultationer kring växter och substrat, odling och formgivning av trädgårdar, utför praktiskt trädgårdsarbete och anläggningsarbeten, håller föredrag, undervisar inom växtlighet och gestaltning. Vi gör även planteringsplaner och skötselplaner.”

 

Läs mer om Klinta trädgård här.