Ny mätningskampanj ska förbereda städerna för värmeböljor

Stadsgata kantad av träd, mätutrustning på ett träd. SMHI-bil parkerad vid trottoaren.

Extremhettan 2018 blev startskottet för SMHI:s nya forskningsprojekt om hur värmeböljorna som tros bli allt fler påverkar urbana områden. Nu ska sensorer i Linköping och Norrköping hjälpa till att framtidssäkra svenska städer.

Med ökade temperaturer och värmeböljor kommer stora utmaningar i de tätt befolkade områdena. Därför har SMHI och Linköpings universitet, i samarbete med Norrköpings och Linköpings kommuner, startat en mätkampanj under sommaren.

– Målet med kampanjen är att lägga en grund för att studera hur värmen utvecklas inom olika stadsmiljöer och ge en detaljerad kunskap till stadsplanerare, säger Isabel Ribeiro, forskare inom urban luftkvalitet och klimat på SMHI:s forskningsenhet.

Klimatprognoserna pekar på en höjning av temperaturerna och att värmeböljor kommer ske oftare i Sverige. Dessutom, stadsområdena, där större delen av befolkningen bor, har mer konstgjorda ytor än naturliga områden, vilket absorberar och behåller mer värme, förklarar Ribeiro.

– Detta gör städerna och dess invånare avsevärt utsatta för värmeböljor, vilket är en fara för människors hälsa.

Varför valet landade på just Norrköping och Linköping är för att de är typiska medelstora svenska städer. Cirka 60 stycken sensorer har satts upp, som ska mäta temperatur och luftfuktighet i relevanta områden i kommunerna.

Kampanjen startade i början av juni, vilket gjorde att midsommarhettan ingår i mätningarna.

– De dagarna har varit guld värda för datainsamlingen och kommer ge värdefull information om värmeböljans utveckling i olika stadsmiljöer.

Läs mer om projektet här.