Ny klimatplattform visar hur stadsgrönska påverkar lokala väderförhållanden

Nu lanseras en ny klimatplattform som möjliggör för boende i Norra Djurgårdsstaden att i realtid kunna se hur grönskan i området påverkar de lokala väderförhållanden. Plattformen är en del i innovationsprojektet Smarter Greener Cities.

En ny onlineplattform erbjuder boende i Norra Djurgårdsstaden, en förort i Stockholm, data om lufttemperatur, luftfuktighet, tryck, vind, nederbörd och solstrålning. Med 18 smarta väderstationer installerade på olika platser som gräsmattor, regnträdgårdar, gröna tak, skogar och innergårdar, har de boende tillgång till uppdaterad information var tionde minut. Användare kan till exempel jämföra kyleffekten av olika grönområden under värmeböljor.

Initiativet är en del av projektet Smarter Greener Cities, som använder den senaste tekniken för att mäta grönområdenas påverkan på det lokala klimatet. Detta kan bidra till att förbättra urban infrastruktur och klimattålighet i städer.

– Detta projekt banar väg för smartare, grönare städer i framtiden, säger Artur Branny. Han är centrumforskare och projektledare.

– Genom att veta hur stadsnaturen presterar kan vi anta mer effektiva och motståndskraftiga stadsplaneringsmetoder som är anpassade för varmare, blötare och mer extrema väderförhållanden”, förklarar han. Detta kan också hjälpa till att informera om hur man kan underhålla urbana grönområden mer effektivt.

En av bostadsrättsföreningarna i Norra Djurgårdsstaden har tackat ja till att delta i projektet Smarter Greener Cities. Föreningen har gröna tak vilket gör den extra intressant för projektet.

– Vi hoppas att det här projektet ska kunna slå fast att relativt små åtgärder, som gröna tak, kommer att kunna ha en positiv effekt på vår miljö. Det kan också vara intressant att kunna följa insamlad data, säger Karin Gustafsson, styrelseledamot i Laduviken bostadsrättsförening.

Projektet koordineras av forskare från Stockholm Resilience Centre i samarbete med Stockholms stad, Stockholms kungliga hamnkontor, Urban Systems Lab, SensCity, Köpenhamns universitet, Helsingfors universitet och Finlands miljöinstitut (SYKE).

Läs mer om Smarter Greener Cities eller klicka här för att komma in på plattformen!