Ny handbok för att bedöma stadens biologiska mångfald

Den reviderade handboken för City Biodiversity Index har just publicerats av CBD. Även känt som Singapore Index on Cities’ Biodiversity (SI), hjälper detta självutvärderingsverktyg städer att utvärdera och övervaka framstegen i deras ansträngningar för bevarande av biologisk mångfald mot sina egna individuella baslinjer.

Detta underlättar kapacitetsuppbyggnad, översiktsplanering, prioritering och budgetering för biologisk mångfald i städer.

– Subnational governments and their partners are already advancing many solutions for the climate and biodiversity crises. Our time demands that we do more. Today we are announcing a new initiative to amplify the work that subnational governments are doing to reconcile humanity with nature, säger ~ Kobie Brand, ICLEIs vice generalsekreterare.

Se informationsfilm om släppet här och ladda ner handboken här.