Ny forskning visar att markens kolhalt i urbana parker spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna.

Bild: Drivers of soil organic carbon concentration in urban greenspaces and adjacent natural ecosystems.

En ny studie, som publicerades i mars i tidskriften Nature Climate Change, belyser parkernas betydelse i samband med klimatförändringarna genom att visa att stadsparker och grönområden i hela världen lagrar liknande mängder kol i marken som naturområden nära städer. Även om den totala ytan av grönområden i städer globalt sett är mycket mindre än den i naturliga ekosystem, kan grönområdens roll för koldioxidlagring bidra till att stödja städernas ansträngningar att minska sitt koldioxidavtryck genom naturliga klimatlösningar.

Forskarna studerade 56 områden med urbana grönområden och naturliga ekosystem i 17 länder och en rad olika miljögradienter på sex kontinenter för att leta efter möjliga naturliga lösningar för att mildra klimatförändringarna. De analyserade prover från ytjordar under dominerande vegetation i både grönområden och naturliga ekosystem. Detta beror på att det översta jordlagret vanligtvis är det mest biologiskt aktiva.

”I urbana grönområden påverkas mängden kol som lagras i jorden främst av små levande mikrober, medan mängden kol som lagras i naturområden påverkas av växternas tillväxt och nedbrytningen av döda växter och djur”, berättar Tadeo Sáez, forskare vid Biodiversity and Ecosystem Functioning Laboratory, och medförfattare till studien, i ett pressmeddelande. Eftersom klippt gräs, död ved, löv och annat organiskt material i urbana grönområden ofta avlägsnas kan det påverka den mikrobiella aktiviteten och kolhalten i marken. Om till exempel fallna löv lämnas kvar att brytas ned kan det öka kolhalten i marken. Jorden i städernas grönområden lagrar kol i marken, där det kan stanna under lång tid och förhindra att det återvänder till atmosfären.

Studien visade också att mikrober är mer känsliga för värme i urbana grönområden än i naturliga ekosystem. Det innebär att urbana grönområden kan förlora kol snabbare när klimatet blir varmare. ”Varmare städer har lägre kolinnehåll i marken i stadsparker och naturliga ekosystem i staden, vilket inte är goda nyheter i vår kamp mot klimatförändringar i en varmare värld”, säger Manuel Delgado Baquerizo, chef för BioFunLab och forskningens huvudförfattare, i ett pressmeddelande. Forskarna menar därför att det är mycket viktigt att förstå dessa komplexa system och den roll som mikrober spelar för kolreglering i städernas grönområden, samt att vidta åtgärder för att skydda dem så att de kan fortsätta att binda kol.

Läs studien här!