Ny film och ett podcastavsnitt om potentialen av golfbanor som utomhusklassrum

Foto: Carl Manus Media

STERF, medlemmar i C/O City sedan 2020, har tillsammans med Skogen i skolan och Stockholm stads utbildningsförvaltning inlett ett samarbete för att testa användningen av flera golfbanor i Stockholm stad som tätortsnära utomhusklassrum för närliggande skolor. Förhoppningen är att detta ska bidra till ökat lärande och ökad rörelse genom natur, friluftsliv och idrott, samt via prova-på-verksamhet i samband med utomhusundervisningen skapa ett intresse för att börja spela golf.

Satsningen har inletts som ett svar för att möta den ökade efterfrågan på tätortsnära natur för rekreation och friluftsliv samt utomhusundervisning. Potentialen av golfbanorna formulerades till en början av STERFs koncept Golfbanan som utomhusklassrum, bestående av en rapport och en handbok, som fick stor uppmärksamhet och positiv respons. Utbildning för lärare och utomhusundervisning för eleverna kommer att genomföras under hösten 2021 som en del av den nationella satsningen Friluftslivets år 2021.

Lyssna på podcastavsnittet om satsningen här och håll utkik på vår LinkedIn för att se filmen!