Ny artikel om exempel på naturbaserade lösningar mot skyfall i Norra Djurgårdsstaden

Bild: Pia Heick/SVT

I en artikel från SVT ges praktiska exempel på olika naturbaserade lösningar mot skyfall i Norra Djurgårdsstaden. Exempel på detta är genom gröna tak, diken och växtbäddar där regnvattnet samlas upp och bromsar flödet till avloppsnätet.

För att klara de kraftiga regn som spås komma allt oftare i framtiden har Stockholms stad tagit fram en speciell dagvattenstrategi som används vid all stadsplanering. Målet är att förhindra översvämningar samtidigt som regn- och smältvattnet renas innan det når grundvattnet.

– Bebyggelsen måste klara av att ta emot jättemycket regn. Det är ju lättare att planera in parker och vattenrum redan från början när man bygger nytt, säger Staffan Lorenz som är projektledare för Norra Djurgårdsstaden.

Läs mer här!