Nominera för Green Roof Award 2021!

Bild: Scandinavian Green Roof Institute

Scandinavian Green Roof Institute (SGRI), medlem i C/O City, har nu öppnat för nomineringar till Scandinavian Green Roof Award 2021, priset som årligen belönat de bästa gröna takprojekten i Skandinavien sedan starten 2001.

Green Roof Award har delats ut årligen till det bästa gröna tak-projektet i Skandinavien sedan år 2000, på initiativ av Malmö stad. Priset är tänkt att inspirera den skandinaviska marknaden till att bygga gröna tak med spetskompetens och för att öka allmänhetens och yrkesmässig medvetenhet om de många fördelarna med gröna tak.

Läs mer och nominera här!