New York ska öka trädkronstäckningen till 30%

Bild: Pixabay

New York City förbereder sig för att plantera betydligt fler träd. Med stöd av initiativet Forest for All NYC och ny lagstiftning från november 2023 arbetar staden mot målet att uppnå 30 % trädkronstäckning till 2035. Den nuvarande täckningen ligger på 22 % men en studie har visat att det är möjligt att öka trädkronornas täckning till 42 % i New York, utan större förändringar i det befintliga landskapet, såsom byggnader, vägar och annan markanvändning.

Staden har över 7 miljoner träd på både offentlig och privat mark. Cornell University har därför utvecklat Tree Folio NYC, ett 3D-kartläggningsverktyg som erbjuder en detaljerad visualisering av varje träd i staden. Detta inkluderar trädens fysiska dimensioner, art information och interaktioner med omgivande miljöer och infrastrukturer. Verktyget består av en ny databas som hämtar information från trädberäkningar från 2015 och en Lidar-undersökning från 2017. Dessa datauppsättningar kombineras och bearbetas för att producera en 3D-modell som kan användas för att visa de lokaliserade effekterna av gatuträd samt att utveckla strategier för effektivare placering och underhåll av träd.

New York City har också infört en ny lag för urban skogshantering som kräver skapandet av en urban skogsplan. Denna plan måste uppdateras var tionde år och övervakas var femte år med hjälp av lidardata.

Läs mer här!