Naturvårdsverket släpper exempelsamling om pollinatörsåtgärder från Nybro kommun

Nybro kommun i Småland är vinnare av årets pollinatör 2021, som delas ut av Pollinera Sverige. Naturvårdsverket har släppt en film bestående av en exempelsamling där kommunen berättar om de olika åtgärderna som har genomförts.

I småländska Nybro kommun har man tagit ett helhetsgrepp och genomfört arbete i samverkan mellan olika instanser för att förbättra förutsättningarna för pollinerande insekter. Man har med bland annat stöd av LONA-bidrag gjort olika åtgärder på flera platser i kommunen och även förändrat skötseln.

De vilda pollinatörerna behöver hjälp för att inte utrotas. Vad kan kommunerna göra för att hjälpa dem? I en film som Naturvårdsverket har släppt berättar Nybro kommun i Småland om flera olika åtgärder som de genomfört för att förbättra de vilda pollinatörernas livsmiljöer och tillgång på föda.

Ta del av videoklippet här: