Naturvårdsverket håller webinarium om betalning för ekosystemtjänster

Den 25 januari 2022 håller Naturvårdsverket ett webinarium om betalning för ekosystemtjänster, vad det är och hur det är relevant för olika typer av verksamheter. Webinariet är öppet för alla som är intresserade, exempelvis kommuner, länsstyrelser, markägare, forskare och företag.

Ekosystemen som levererar ekosystemtjänster är mycket värdefulla för samhället men de upprätthålls i alltför liten utsträckning, inte sällan i brist på en marknad eller pris på de tjänster som levereras. Därför behöver vi hitta sätt som hjälper samhället att bevara och stärka ekosystem och ekosystemtjänster. Många privata aktörer kan bidra till ekosystemtjänster som ger nytta för hela samhället men har inte alltid incitament att göra så. Här undersöker vi om en väg framåt är att utveckla systemen för att ta betalt för ekosystemtjänster.

Men hur går det till? Vem ska betala och vem ska få betalt? Vilka risker finns med den här typen av system? Under webbinariet diskuterar vi dessa frågor och reder ut några av grundprinciperna bakom system för betalning för ekosystemtjänster. Ett praktiskt exempel från Höje å vattenråd presenteras.

Datum och tid: 25 januari 2022 kl. 10:00-11:30

Pris: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!