Naturvårdsverket håller konferens om biologisk mångfald och människors välbefinnande

Naturvårdsverket håller konferens som tar upp det pågående arbetet inom FN:s panel för biologisk mångfald, IPBES. Konferensen kommer att innehålla olika presentationer samt diskussion om hur biologisk mångfald relaterar till människans välmående.

Länk för deltagande på mötet skickas ut till alla anmälda EFTER den 17 oktober.

Ämnen som kommer tas upp under konferensen är:

  • Betydelsen av biologisk mångfald för människan
  • Ekonomi för social och ekologisk hållbarhet
  • Lokala /kommunala exempel

Forskare och experter från svenska universitet, handläggare från myndigheter kommer att medverka i programmet.

Seminariet vänder sig samtliga intresserade av att minska förlusten av biologisk mångfald och till alla som arbetar med frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom forskning och förvaltning på olika nivåer samt intresseorganisationer, näringsliv, myndigheter och privata organisationer.

20 oktober 2021
Tid: Klockan 09:00
7 h

Konferensen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig här!