Naturvårdsverket delar exempel på hållbar landskapsplanering

l

l

Naturvårdsverket har nyligen släppt en informativ film som lyfter fram projektet Viskans Park i Borås. Filmen utforskar hur grön infrastruktur, som spelar en viktig roll för att stödja biologisk mångfald och skapa en hållbar miljö, implementeras i detta projekt.

Genom att koppla samman pollineringsområden i Borås, inklusive Bråt och Rya åsar, strävar projektet efter att förbättra sammanhållningen och skapa möjligheter för en rikare natur. Kolla in projektet i filmklippet!