Naturvårdsverket bjuder in till webinarium om Betalning för ekosystemtjänster

Den 16 november kl. 10:00 bjuder Naturvårdsverket in till kostnadsfritt webbinarium om Betalning för ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster och hur vi främjar dem angår och påverkar många aktörer i samhället. Ekosystemen som levererar ekosystemtjänster är mycket värdefulla för samhället men de upprätthålls i alltför liten utsträckning, inte sällan i brist på en marknad eller pris på de tjänster som levereras. Därför behöver vi hitta sätt som hjälper samhället att bevara och stärka ekosystem och ekosystemtjänster. Många privata aktörer kan bidra till ekosystemtjänster som ger nytta för hela samhället men har inte alltid incitament att göra så. Här undersöker vi om en väg framåt är att utveckla systemen för att ta betalt för ekosystemtjänster.

Men hur går det till? Vem ska betala och vem ska få betalt? Vilka risker finns med den här typen av system? Under webbinariet diskuterar vi dessa frågor och reder ut några av grundprinciperna bakom system för betalning för ekosystemtjänster. Ett praktiskt exempel från Höje å vattenråd presenteras.

Program

  • Välkomna och inledning
    Märta Berg, Naturvårdsverket.

                                                                                                                                                                         ´

  • Hur fungerar betalning för ekosystemtjänster? Presentation om grunderna.
    Linus Hasselström, Kungliga tekniska högskolan (KTH).

                                                                                                                                                                         ´

  • Köp av ekosystemtjänster – ett exempel från Höje å vattenråd
    Karl Asp, Höje å och Kävlingeåns vattenråd, Lunds kommun och Ea Baden, Ekologigruppen.

                                                                                                                                                                         ´

  • Frågor och avslut

                                                                                                                                                                         ´

Läs mer här!