Naturbaserade lösningar i framkant – en studieresa

Bild: C/O City

En solig oktobermorgon inleddes vår studieresa i Malmö och Köpenhamn tillsammans med Scandinavian Green Infrastructure Association. Deltagare från olika platser som Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Peru/Belgien samlades för att utforska naturbaserade lösningar för framtidens stadsutveckling.

Malmö
Resan inleddes i soliga Malmö, där deltagarna hämtade sina cyklar vid Centralstationen för att enkelt och snabbt ta sig till resmålen. Helen Johansson från Scandinavian Green Roof Institute guidade runt oss till följande platser med naturbaserade lösningar som exempelvis Oboy-Cykelhuset, Pildammsparken och stadsdelen Augustenborg.

Fotot visar Oboy-Cykelhuset. Bild: C/O City

Oboy-Cykelhuset, designat av den tyske arkitekten Cord Siegel, är ett bostadshus med grön brutalism som inspiration, där rå betong kontrasteras mot frodig grönska på balkonger, fasader och tak. Byggnaden, som även har hotellrum, har gröna tak som lutar inåt mot innergården och en regnträdgård för att ta hand om det regn som inte fångas av de gröna taken.

Fotot visar deltagare i Pildammsparken. Bild: C/O City

Johan Östberg från Trädkontoret guidade oss genom Pildammsparken, en park med nyklassicistisk design från början av 1900-talet. Han berättade att parken har ställts inför en stor utmaning i form av en asiatisk svamp vid namn Phytophthora. De hundraåriga bokträden i Pildammsparken drabbades av blödande stamsår, där barken föll av och kronorna successivt glesnade. Genom att attackera rötterna skapar Phytophthora sårbarheter som öppnar dörren för andra svampinfektioner, vilket resulterar i att träden förlorar sin vitalitet och till sist dör.

Vi riktade sedan vår uppmärksamhet mot 50-talsområdet Augustenborg, som tidigare var ett område med regelbundna översvämningar och socioekonomiska utmaningar. I slutet av 90-talet fokuserade man på naturbaserade lösningar för vattenhantering genom att skapa en infrastruktur av dammar och öppna kanaler. Idag sträcker sig dessa kanaler över 6 kilometer och genom att införa hinder i kanalerna regleras vattenflödet och risken för översvämningar har minskat. De naturbaserade lösningarna har ökat kostnaderna för skötseln av växtligheten i stadsdelen, samtidigt har nu Augustenborg en så framgångsrik hantering av kraftiga regnskurar att vattenskador vid översvämningar har minskat väsentligt.

Vi besökte även platser i Malmö såsom Bo01, Citadellskajen och Grönare Möllan.

Köpenhamn
Vår resa fortsatte nästa dag till Köpenhamn, där även Helens kollegor följde med och guidade. Vi besökte bland annat The Social Spine, Öens Have, Copenhill och SUND Nature Park.

Fotot visar takträdgården The Social Spine. Bild: C/O City

På Øresundskollegiet, som är Skandinaviens största studentbostadskomplex, finns en takträdgård kallad The Social Spine. Taket som går ovanpå en gemensam inomhusgång mellan studentbyggnaderna var från början en takgång präglad av stora, grå betongytor. På Øresundskollegiets initiativ blev det gråa stråket istället en grön oas. Terrassen fick ett växthus, studie- och lunchutrymmen, en gräsmatta samt över 350 nya eller omplanterade träd, buskar och rankor. Då det skedde större renoveringar av Øresundskollegiets fasader fick många av kollegiets befintliga träd på markplan tas bort för att ge plats för byggnadsställningar. Men istället för att hugga ner träden, omplanterades de på den nya takterrassen. Under besöket blev The Social Spine prisbelönad med Scandinavian Green Roof Award 2022, och flera av de som var involverade i projektet visade oss runt.

Fotot visar studieresans deltagare som vandrar uppför Copenhill. Bild: C/O City

Vi vandrade sedan uppför Copenhill, en artificiell året-runt-skidbacke på ett reningsverk. Den naturbaserade takdesignen på reningsverket har en varierad flora bestående av bland annat Salix, Hagtorn, Havtorn, Plommon, Rönn och Tall. Med sina 7000 buskar och 300 träd fungerar detta som en hemvist åt många fåglar, bin, fjärilar och blommor. Även rävar, harar, örn och rådjur har setts i backen. Byggnaden utsågs till “World Building of the Year” 2021 vid den årliga World Architecture Festival.

Fotot visar Öens Have trädgård. Bild: C/O City

Lunchen i Köpenhamn åt vi i en jurta på Öens Have, en restaurang där det lagades säsongsbetonad ekologisk mat gjord på färska råvaror från den egna urbana trädgården.

Fotot visar SUND Nature Park. Bild: C/O City

Därefter besökte vi “SUND Nature Park” vid Mærsk Tower, en ny universitetsbyggnad i Köpenhamn och en park där fokuset har varit på biologisk mångfald designad av SLA. Parken hanterar extrema skyfall, där även en del av vattnet samlas och renas i underjordiska reservoarer, för att sedan användas till exempel som gråvatten i byggnadens toaletter.

Andra platser i Köpenhamn där vi blev guidade var Bymilen och St Annae plads.

Studieresan gav en fördjupad förståelse för innovativa gröna lösningar och visade på hur städer kan integrera naturen på ett hållbart sätt, samtidigt som man på ett smart och kostnadseffektivt sätt kan hantera några av stadens stora utmaningar.