Nattfjärilar spelar en viktigare roll i pollineringen än tidigare trott

Bilden visare en nattfjäril. Fotograf: Jonny Lew

En ny studie från University of Sheffield visar att nattfjärilar utgör en avgörande roll för att stödja urbana växtsamhällen än tidigare trott och står för en tredjedel av all pollinering i blommande växter och träd. Däremot kan nattfjärilar vara mindre motståndskraftiga än bin på grund av deras mer komplexa livscykel och specifika växtkrav. Studien understryker vikten av att stödja växtarter som gynnar både nattfjärilar och bin vid planering och ombyggnad av tätorter. 

I studien har de använt DNA-sekvensering för att identifiera pollen som fastnar på nattfjärilar när de besöker blommor. Resultatet visade att nattfjärilar förmodligen pollinerar en rad växtarter, många av dem vilda, som är osannolikt att pollineras av bin – och vice versa. Där åtta procent av de växtarter som identifierades hittades uteslutande på nattfjärilar. Deras analys tyder på att nattfjärilar i städer har mycket komplexa, tidigare okända växtinteraktioner i urbana ekosystem. 

Dr. Emilie Ellis, huvudförfattaren till studien, lyfter fram behovet av att skydda urbana grönområden och utveckla dem på ett sätt som stödjer en mångfald av djur. Forskarna betonar vikten av att öka medvetenheten om den roll nattfjärilar spelar för att skapa hållbara miljöer, med tanke på nedgången i malpopulationer under de senaste decennierna. Studien belyser också de komplexa nätverk av insekter och växter som är involverade i pollinering och den känsliga balans som urbaniseringen kan störa. Att förstå olika pollinatörers preferenser kan hjälpa till att tillgodose deras specifika behov och säkerställa motståndskraften hos både växter och insekter inför klimatkrisen.

Läs mer i forskningsartikeln här!

Läs mer här!