Mer grönska i städer för att främja ekosystemtjänster & biologiska mångfalden önskar svenska folket enligt Novus undersökning

Kavaljersparken i Norrköping. Foto: Anders Ristenstrand

76% av svenska folket vill se mer grönska i stadsmiljön för att främja ekosystemtjänster och värna om den biologiska mångfalden. Det visar en ny Novus undersökning från uppdrag av White arkitekter, medlem i c/o City, som publicerades i White arkitekters rapport Den hållbara staden.

Undersökningen visade även att det skiljde sig mellan olika åldersgrupper om viljan att se mer grönska i staden för att främja ekosystemtjänster & biologisk mångfald. Den största viljan fanns bland dem i åldern 30–49 år, där så många som 82 procent i åldersgruppen svarade nämligen att de vill se mer grönska i staden. Hos den äldre generationen, 65–79 år, var motsvarande siffra 64 procent.

I Whites Arkitekter Novus-undersökning frågade de även om man ansåg att deras kommun främjar ekosystemtjänster eller den biologiska mångfalden, t.ex. genom att integrera grönska i staden för att värna om djurs och insekters livsmiljöer, rena luften och lindra konsekvenser av klimatförändringarna. Där svarade en fjärdedel av svenskarna att de ansåg att deras kommun inte främjar ekosystemtjänster eller den biologiska mångfalden.

Undersökningen genomfördes mellan den 13–22 mars 2023. Den är statistiskt säkerställd och har 3 390 respondenter mellan 18–79 år ur Novus Sverigepanel.

Läs rapporten Den hållbara staden här!

Läs Whites arkitekters nyhet om det här!