Medlemsenkät & workshop

C/O City är en medlemsstyrd förening och det är därför viktigt för oss att veta vad ni som medlemmar vill ha ut av verksamheten och hur ni kan bidra till att utveckla föreningen genom ert engagemang.

Delta i C/O Citys medlemsenkät
Vi håller just nu på att planera verksamheten för hösten och nästa år. För att förstå vilka frågor och aktiviteter som är mest relevanta för er skulle vi sätta stort värde på om du kan svara på denna korta enkät.

Resultaten kommer att ligga till grund för att öka medlemsnyttan av C/O City framöver.

Enkäten tar ca 3 minuter att genomföra och är öppen till och med den 7 oktober.

Tack för din medverkan!

Delta i enkäten

Workshop om C/O City
Den 8 oktober kommer C/O Citys styrelse genomföra en workshop om föreningens kommande verksamhet och kommunikation. Informationen som vi får från medlemsenkäten kommer att lägga en grund för workshopen, men vi vill också bjuda in intresserade medlemmar att delta på plats.

Vill du vara med och bidra med din organisations perspektiv och kunskap? Anmäl dig senast den 4 oktober genom att skicka ett mail till: medlem@cocity.se

Tid: 8 oktober kl. 15-17
Plats: White arkitekter i Stockholm (Östgötagatan 100)