Medlemsaktivitet: Urbana ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden

Välkommen på en medlemsaktivitet med Stockholm stad och U&We!

Stockholm stad och U&We bjuder tillsammans med C/O City in till ett besök i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Christina Wikberger och Peter Wiborn från C/O Citys styrelse guidar oss i områdets olika etapper och lösningar. Här byggs minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

En ny stadsdel möter nationalstadspark, kulturhistoriska miljöer och hamnområde, när tidigare stängda industrimiljöer omvandlas till öppna och levande stadsmiljöer.

I Norra Djurgårdsstaden utgöra planeringen av vatten och grönska en central roll. Dagvattnet ska hanteras som en resurs som tillför estetiska värden och fungerar som bevattning av grönskan, samtidigt som vattnet renas och fördröjs. Grönstrukturen i området har betydelse för biologisk mångfald, för klimatanpassningen och för rekreativa värden.

Här utvecklades Stockholms grönytefaktor, som idag är standard för hela staden. Kom med och se de några av nästan 14 hektar parker och gröna stråk, gårdar och tak som hittills anlagts.

För dig som vill avslutas rundvandringen med en gemensam lunch (på egen bekostnad).

Varmt välkomna!

Datum och tid: 29 april kl. 9.30-12.30

Plats: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm stad

Anmälan: Sker via mail till info@cocity.se (OBS! Anmälan sker senast 25 april. Ange i anmälan om du vill äta en gemensam lunch)

Observera att aktiviteten enbart är avsedd för C/O City medlemmar.