Medlemsaktivitet: Såhär beräknar du den ekonomiska nyttan av träd med i-Tree!

C/O City arrangerar den 24 oktober ett webinarium tillsammans med Trädkontoret om i-Tree – ett verktyg för att beräkna trädens ekosystemtjänster och även tjänsternas ekonomiska värden. Föreläsaren Johan Östberg har varit en del av projektet i-Tree Sverige, ett flerårigt forskningsprojekt som bedrevs av SLU i samarbete med 26 kommuner och organisationer.

I det här webinariet kommer du att få lära dig mer om verktyget i-Tree och om forskningsprojektet i-Tree Sverige. Syftet med projektet var att skapa en samsyn kring hur trädens ekosystemtjänster kan kvantifieras, men också att hitta underlag för att stödja framtida politiska beslut. Baserat på inventeringar gjorda i nio kommuner, från Luleå i norr till Malmö i söder, skapades ett underlag för att jämföra trädbestånden i svenska städer och deras bidrag med ekosystemtjänster.

Observera att webinariet är slutet för C/O Citys medlemmar. Läs mer om medlemskap här.

Målgrupp: Webinariet är slutet för C/O Citys medlemmar

Datum och tid: 24 oktober kl. 12-13

Plats: Digitalt på Microsoft Teams

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan: Sker via mail till info@cocity.se