Medlemsaktivitet: Mångfunktionella golfanläggningar (OBS! Flyttad till september)

Välkommen på en medlemsaktivitet med STERF och Svenska Golfförbundet!

Golfen står inför flera viktiga utmaningar – till exempel klimatförändringar, nya lagar och restriktioner, begränsad tillgång på och dyra naturresurser, ökad konkurrens om natur- och kulturvärden samt ekonomiska utmaningar. För att möta golfens utmaningar samt öka golfens samhällsnytta har STERF tillsammans med golfsektorn, nordiska myndigheter och forskare identifierat några viktiga internationella framtids- och utvecklingsområden. En av dessa är att utveckla mångfunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster. Nu bjuder STERF och Svenska Golfförbundet in C/O Citys medlemmar till Stockholms Golfklubb för att berätta mer om hur en mångfunktionell golfanläggning i ett tätortsnära landskap kan se ut.

Vi samlas den 5 maj kl. 14.00 på Stockholms Golfklubb i Kevinge, Danderyds kommun. Under samlingen ges en presentation av golfklubben, konceptet Multifunktionella golfanläggningar och vilka projekt som STERF bedriver. Sedan fältvandrar vi på golfbanan för att se hur de blågröna lösningarna ser ut. Aktiviteten avslutas med mingel och fika.

Varmt välkomna!

Datum och tid: Medlemsaktiviteten är flyttad till september

Adress: Stockholms Golfklubb, Kevinge Strand 22, 182 57 Danderyd

Anmälan: Sker via mail till info@cocity.se

Observera att aktiviteten enbart är avsedd för C/O City medlemmar.