Malmö stad får utmärkelsen ”Tree City of the World”

Foto: Lars Bendroth

Malmö blir för tredje året i rad utnämnt till en ”Tree City of the World”. Utmärkelsen delas ut av FAO – FNs fackorgan för jordbruk, skogsbruk och fiske, samt av Arbor Day Foundation.

Träden i Malmö bidrar med stora ekosystemtjänster, vilket är till stor nytta för dess invånare. De ger människor och andra levande varelser en bättre miljö att leva i. De ger skugga som sänker temperaturer vid värmeböljor, de dämpar hårda vindar, de absorberar vatten vid kraftiga regn, de filtrerar stoft i luften och dämpar buller. Dessutom ger de boplats och föda till insekter och fåglar.

Utmärkelsen är ett resultat av ett mångårigt arbete med träd i Malmö stad och ges till städer som driver ett aktivt arbete för att värna och vårda sitt trädbestånd – men också för att göra plats för nya träd i den befintliga staden.

Läs mer här!