Lunds universitet håller webinarium om ekosystemtjänsters betydelse för urban turism

Foto: Nancy Bourque, Pexels

Institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet håller ett öppet webinarium om ekosystemtjänsternas betydelse för urban turism och grön infrastruktur. Webinariet kommer att ske den 23 april kl 12.00-12.45 och är öppet för alla.

Webbinariet belyser hur lokal klimatanpassning skapar tillfällen att främja olika typer av ekosystemtjänster. Dessa tjänster skapar värden för såväl invånare eller besökare i destinationen. Enkelt uttryckt så äger ekosystemtjänsterna rum i den gröna infrastrukturen. Webbinariumet tar således även upp offentliga miljöers betydelse för turismen och turismens betydelse för offentliga miljöer.

Talare:

  • Monica Frisk, projektledare inom besöks- och destinationsnäring och landsbygdsutveckling
  • Michael Johansson, tekn dr, forskare vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Jan Henrik Nilsson, Docent i kulturgeografi vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet
  • Widar Narvelo, kommunekolog och strategisk planerare, Helsingborgs stad

Moderator:

Maria Månsson, fil dr, forskare, vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

I slutet finns tid för frågor och diskussion från deltagarna. Som deltagare får man själv välja hur aktiv man vill vara. Det går bra att bara logga in och lyssna och se på föreläsarnas presentationer – eller så kan man delta i chatten genom att ställa frågor och dela din kunskap med övriga deltagare.

Läs mer och anmäl dig här.